Včera týždeň som sa oženil

1.
[:Včera týždeň som sa oženil,
tristo zlatých som vyženil, vyženil.:]

2.
[:Peniaze som rozdal na dlhy,
zostalo mi len kus obludy, obludy.:]

3.
[:Keby ste vy ľudia vedeli,
plakať by ste z toho museli, museli.:]

4.
[:Vlasy má červené jak šafrán,
ruky operené jak satan, jak satan.:]

5.
[:Keby si ju Pán Boh zvolil,
tristo očenášov by sa pomodlil.:]