Dajže, Bože, dobryj čas

1.
Dajže, Bože, dobryj čas, jak u ľuky, tak i v nas,
i v ščastlivu hodinu, rozveselim rodinu.
[:Oj, nunu, oj, nunu, rozveselim rodinu.:]
Dajže Bože dobryj čas

---
alebo

1.
Dajže, Bože, dobryj čas, jak u ľudej, tak i v nas,
i v ščastlivu hodinu, rozveselim rodinu.
[:Oj, nunu, oj, nunu, rozveselim rodinu.:]

2.
Vy divčata s chlopcami, postavajte v rjad s nami,
i v ščastlivu hodinu, rozveselim rodinu.
[:Oj, nunu, oj, nunu, rozveselim rodinu.:]

3.
Naj žuritsja bohatyj, de podije dukaty,
ja choč bidnij nezhynu, rozveselim rodinu.
[:Oj, nunu, oj, nunu, rozveselim rodinu.:]

4.
Postavajme vsi v kolo, zaspivajme veselo,
i v ščastlivu hodinu, rozveselim rodinu
[:Oj, nunu, oj, nunu, rozveselim rodinu.:]


alebo:

1.
Dajže, Bože, dobryj čas, jak u ľudej, tak i v nas.
I v ščaslyvu hodynu rozveselym rodynu.
[:Ojnunu, ojnunu rozveselym rodynu.:]

2.
Vy divčata s chlopcami postavajte v rjad s namy.
I v ščaslyvu hodynu rozveselym rodynu.
[:Ojnunu, ojnunu rozveselym rodynu.:]

3.
Ne žurisja bohatyj, dež podiješ dukaty.
A ja bidnyj nezhynu, rozverselym rodynu
[:Ojnunu, ojnunu rozveselym rodynu.:]