Zadupali štyri kone

1.
Zadupali štyri kone na moste,
nepôjdem ja dneska večer k neveste.
[:Ale pôjdem ku dievčaťu, šej, hoj, švarnému,
príde jeseň, vezmem si ju za ženu.:]

2.
Ach, Janíčko, duša moja, zlatý kvet,
prečo si mi tak zamárnil mladý vek.
[:Prečo si mňa takú mladú vábil za sebov,
teraz plačú moje oči za tebov.:]

3.
Keď si ty chcel dve panenky milovať,
mal si si z nich voľaktorú jednu vziať.
[:Nie čil si mi na velikej, šej, hoj, závade,
kvitneš vo mne jak tá ruža v záhrade.:]