Žitka zeleňajú

1.
Žitka zeleňajú, kvete réž,
na vojnu verbujú a mňa též.
[:Ej, škoda, preškoda šohajíčka švarného,
vzali ho na vojnu samého.:]

2.
Hojže, dívča, hojže, pěkná si,
chodijú za tebú juhási.
[:Chodijú za tebú aj ti švarní zemani,
hojže, dívča, hojže poď s nami.:]