Zajíček sa na dolině pase

1.
Zajíček sa na dolině pase,
mysliveček sa na něho trase,
střelil by na něho,
nemože pro drevo, obává se.

2.
Na dolině lučina zelená,
zastrelil tam myslivec jeleňa,
jeleňa zastrelil,
děvčinu poranil na kolena.