Žena moja mladá

Dúbravy, Podpoľanie

1.
[:Žena moja mladá,
ňebuďem ťa bíjať,:]
[:ľen tam ňechoďievaj,
ďe ja budem píjať, píjať.:]

2.
[:Prečo si ma, žienka,
ožranom nazvala?:]
[:Veď som ťi ňeprepil,
čo ťi maťi dala.:]

3.
Čo ťi maťi dala,
dal som ťi na lúki:]
[:a ja som si vipil,
moje holé ruki.:]

4.
A čo ťi oťec dal,
dal som ťi na role,:]
[:a ja som sa napil,
za moje mozole.:]