Vďaka za život

Hudba Jindřich Hartl, text Danuše Bartošová

1.
Každý deň prichádza nové ráno,
každý deň slnko mi zasvieti.
Musím ísť, ďalej ísť, veru áno,
len pozdrav k nebu ti zaletí.
[:Na krídlach anjelských,
pošlem pozdrav tam, kde si,
tam hore, k výšinám nebeským.:]

2.
Každý deň vyrastie nová tráva,
každá deň vetrík nás pohladí.
Na zemi každý svoj údel máva,
niekto si ťažko s ním poradí.
[:Na krídlach anjelských,
pošlem pozdrav, tam kde si,
tam hore, k výšinám nebeským.:]

3.
Ďakujem za každý východ slnka,
ďakujem za každý Boží deň.
Ďakujem za každú chvíľu, za to,
za to, že pozdrav ti poslať smiem.
[:Na krídlach anjelských,
pošlem pozdrav, tam kde si,
tam hore, k výšinám nebeským.:]