Vianočný čas

Text a hudba Danuše Bartošová

1.
Začal sa nám ten prekrásny čas,
raduj sa všetko stvorenie,
vidím tam na nebi vysoko jas,
bude to pre nás znamenie.
[:Že sa nám narodil Ježiško,
Spasiteľ sveta a vykupiteľ,
nevinné malé pacholiatko,
v maštali na svet prišiel.:]

2.
Hviezda nám na nebi jasne svieti,
cestu tak všetkým ukázala.
Poďme a privítajme ho všetci,
veselá doba nastala.
[:Že sa nám narodil Ježiško,
Spasiteľ sveta a vykupiteľ.
Nevinné malé pacholiatko,
v maštali na svet prišiel.:]

3.
Jak si tam on leží v jasličkách,
na slame položený.
Radosť a šťastie má v očičkách,
Ježiško milovaný.
[:Že sa nám narodil Ježiško,
Spasiteľ sveta a vykupiteľ,
nevinné malé pacholiatko,
v maštali na svet prišiel.:]