Zakukala kukulienka na čerešni

1.
Zakukala kukulienka na čerešni,
kotor šuhaj ženu nema, nech sa zbesni.
[:A ja nemám, nezbesním sa,
príde jeseň, aj fašiangy, ožením sa.:]

2.
Zakukala kukulienka f širom poli,
kotra žena muža bije, dobre robi.
[:Mužu, mužu, budeš dobrý?
Šmarila ho pod lavišku, tam sa modli.:]