Amerika, žem veľika

1.
Amerika, žem veľika na cali švet vichvaľena,
[:ej, kto ňeveri, naj sprobuje a ruče si zašporuje.:]

2.
Ja ňeveril, tam sproboval a ruče si zašporoval
[:ej, paru dzeci, jednu stovku, ponahľam še no Ňev Jorku.:]

3.
U Ňev Jorku šif laduju co me na ňej zašikuju,
[:ej, agenci še dohvarjaľi, že malo šift kartoch maľi.:]

4.
Kedz sme přišli na šred morja, šift kapitan na nas vola,
[:ej, chlapci, chlapci, modľice še, hromi biju, topime še.:]

5.
Kedz sme prišľi do Berľina, vipil ja tam ľiter vina,
[:ej, ľiter vina červeneho, až mi ľičko zrumeňelo.:]

6.
Kedz ja prišol do tich Košic, dal ja sebe vinko nošic,
[:ej, vinko bile, šľivovici, v tej vechlovskej šargaňici.:]