Zdalo sa mi tej noci

1.
Zdalo sa mi tej noci v posteli ležící,
že sa milý utopil, koníka brodící.

2.
Ach, utopil, utopil, bílý šátek stratil,
takhle on svojej milej za lásku zaplatil.

3.
Mal si jej ty zaplatit, než čas prišel k tomu
nebola by chodila do tvojeho domu.

4.
Tvoj domek malovaný stojí vprostred rinku,
ty šelmo zatracená, podvedels panenku.

5.
Načítals jej tolarú jak na strome listí,
predsa si nezaplatil ty jej poctivosti.

6.
Načítals jej tolarú jak písku drobného,
predsas jej nezaplatil vienka zeleného.

7.
Ach, čo plačeš, naríkáš tvoj vienok zelený,
pojdem s tebú na jarmek, kúpim pozlatený.

8.
Ach, jako prirovnáváš zlatý k zelenému,
tak sa ty móž' prirovnat k mládenci cnostnému.