Zagágaly husi

1.
Zagágaly husi na našej ulici,
kdeže sa podeli moji záletníci?

2.
Jeden šiou na vojnu, druhý na zajace,
tretí pasie kone na zelenej lúce.