Začala som kvitnút

1.
Začala som kvitnút v tomto jarním čase,
srdce mi zaniklo, zemdlela som zase.

2.
Byla som vsazena milému do srdce,
verne mne miloval, zanechal mne zase.

3.
Na mojem srdečku otevrená rana,
koho ja milujem, od toho mne bráňá.

4.
Nebráňte, nebráňte, neb nezabráníte,
ach ranu na ranu na srdce neklaďte.

5.
Sladký med í cukor, ješte lúbost sladsia,
a kdo musí tajit, tam jest najhorčejšia.

6.
Kdo ji múze užit, jest nad cukor sladsia,
i nad karbunkulus, nad diamant dražšia.