Bola pekná jako anjel

1.
Bola pekná jako anjel,
keď ma nechceš, vem ťa ďábel!
Ona tudy tam, a ja tudy tam,
ona tam tudy, a ja zas tudy,
tudy, tudy, tam!

2.
Bola pekná jako maslo,
srdce sa mi za ňou triaslo.
Ona tudy tam, a ja tudy tam,
ona tam tudy, a ja zas tudy,
tudy, tudy, tam!

3.
Bola pekná jako obraz,
keď ma nechceš, hrom ťa rozraz!
Ona tudy tam, a ja tudy tam,
ona tam tudy, a ja zas tudy,
tudy, tudy, tam!