Aňi do nas, šuhaj, ňechodz

1.
Aňi do nas, šuhaj, ňehodz,
aňi toto blatko ňebrodz,
bo to blato po koľena,
ňebudu ja tvoja žena.

2.
Cohože śi do nas prišol,
kedz si mi ňic ňepriňesol.
Brešeš, mila, jako sučka,
priňes ja ci dva jablučka.

3.
Dva jablučka u kešeňe,
mojo ľube pocešeňe,
dva jablučka trecu hrušu,
bo ja cebe ľubic mušu.