Tým slatinským potôčkom

Očová

1.
Tým slatinským potôčkom studená voda tečie,
budú plakať aj nariekať tie slatinské dievčence.

2.
Neplačte vy, dievčence, veď vy na nás počkáte,
za jeden rok, lebo za dva, kým sa z vojny vrátime.