Zagejduj, gejdoško

Nová Baňa
Budinská - 1936

1.
Zagejduj, gejdoško, dudku,
pokím je pálenô v súdku.
[:Keď sa nám pálenô miňie, miňie,
pôjdeme gejduvať inďe, inďe.:]

2.
Zagejduj, gejdoško, gejdi,
pokím je frajer môj verní.
[:A keď mi nebude verní, verní,
pôjdeme gejdoško fčerti, fčerti.:]