Ja bývam na jame

1.
[:Ja bývam na jame, ty bývaš na vŕšku,:]
[:nemôžme sa vidieť pre zelenú hrušku.:]

2.
[:Zelená hruštička ponad náš dom stojí,:]
[:ešte mi nekvitla, len sa teraz strojí.:]

3.
[:Strojí sa mi, strojí na bielo prekvitať,:]
[:ťažko je milímu odo mňa odvykať.:]

4.
[:Keď som ja odvykla, odvykaj že aj ty,:]
[:keď som ja mala žiaľ, maj že ho, maj aj ty.:]