Večer, keď slniečko za hory zachodí

1.
Večer, keď slniečko za hory zachodí,
[:vždy mi môj rodný kraj na rozum prichodí.:]

2.
Medzi hviezdičkami, mesiačik keď pláva,
[:že som pod Tatrami, často sa mi zdáva.:]

3.
Daj, Bože, ešte raz pod Tatry zavítať,
[:tej vody sa napiť, povetria nadýchať.:]

4.
Uvidieť tie hole, zaspievať do vôle,
[:v tom háji zelenom, v rodnom Kolačkove.:]