Ženička mi dudre

Brezovica, Orava

1.
Ženička mi dudre, že ňemá nič v truhľe,
[:ženičko ňehundri, nasyp si do truhly.:]