Žaľe moje, žaľe

Brezovica, Orava, po našom

1.
Žaľe moje, žaľe, ďeže sa bereťe,
[:na mojom srdečku same sa sejeťe.:]