Bodej by zhorela

z Brezovice - po našom

1.
Bodej by zhorela, ej, v Tichej kolibečka,
[:čuo v ňek líhavala, ej, moja kohanečka.:]