Na tej lúce na zelenej

Terchová

1.
Na tej lúce na zelenej, na tej lúce na zelenej,
hej, u studienky u kamennej, hej, u studienky u kamennej.

2.
Stojí koník sivovraný, stojí koník sivovraný,
hej, ba niem šuhaj dorúbaný, hej, na niem šuhaj dorúbaný.

3.
Prišla k nemu jeho mati, prišla k nemu jeho mati,
hej, a začala nariekati, hej, a začala nariekati.

4.
Synu, synu, kto ťa rúbal, synu, synu, kto ťa rúbal,
hej, tvojej krvi nešanoval, hej, tvojej krvi nešanoval.

5.
Rúbali mňa tria vojaci, rúbali mňa tria vojaci,
hej, od večera do polnoci, hej od večera do polnoci.