Keď slniečko zašlo

Terchová, ľúbostná

1.
Keď slniečko zašlo, jasná hviezda vyšla,
[:sama si ty, moja milá, do kasárne prišla.:]

2.
Do kasárne prišla, stála u postele,
[:stávaj hore, najmilejší, prišla som ku tebe.:]

3.
Ja hore nestanem, mňa hlavička bolí,
[:jak si taká ľútostivá, uviaž mi ju, bolí.:]

4.
Milá šátek vzala, hlavu poviazala,
[:odvráti sa od postele, žalostne plakala.:]

5.
Neplač milá, neplač, daromný je tvoj plač,
[:mohla si ty vtedy plakať, keď so ťa mal klamať.:]

6.
Keď som ťa mal sklamať, mohla si sa nedať,
[:mohla si ty dobre vedieť, že ja budem vojak.:]

7.
Keď ja budem vojak, mne ženy netreba,
[:len šabličku oceľovú a vraného koňa.:]

8.
A vraného koňa avranú kobylku,
[:čo ma bude nosievati večer ku Dunajku.:]