Keď sa Janko na vojnu bral

Terchová, ľúbostná

1.
Keď sa Janko na vojnu bral,
hej, svojej milej prikazoval,
frajerečka moja, moja duša verná.

2.
Aby sa mu nevydala,
hej, sedem rôčkov ho čakala,
frajerečka moja, moja duša verná.

3.
A keď prišiel siedmy roček,
hej, prišiel milej pod obloček,
frajerečka moja, moja duša verná.

4.
Ja som prišiel jak sa mávaš,
hej, či sa ešče nevydávaš,
frajerečka moja, moja duša verná.

5.
Nevydávam sa Janíčko,
hej, čakám na teba srdiečko,
frajerečka moja, moja duša verná.