Jeden, dva, tri, štyri, päť, šeť

Terchová

1.
Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť,
sedem, osem, deväť, desať,
[:jedenásta odbila,
vyprevaď ma má milá.:]

2.
Vyprevaď ma do tej krčmy
a do ruky pohár strč mi,
[:do jedenásť narátaj,
a potom ma ohmataj.:]

3.
Ohmataj ma jako treba,
potom ohmatám ja teba,
[:ohmataj ma toľkokrát,
koľko zubov má tvoj brat.:]

4.
Môj brat má len štyri zuby
a predsa sa diefkam ľúbi,
[:a ja ich mám tridsaťdva,
moja milá kde spávaš.:]