Čo sa stalo v tom revúckom hostinci

1.
Čo sa stalo v tom revúckom hostinci,
pobili sa traja švárni mládenci.
[:Jedna panna pomedzi nich chodila, chodila,
švárnu dcérku na ručičkách nosila.:]

2.
Pýtala si od milého slobody,
či má hodiť svoju dcérku do vody.
[:a keď išla kolo pánskej záhrady, záhrady,
hodila sa sama ona do vody.:]

3.
Keď sa ona v tej vodičke topila,
na otecka, na mamičku volala,
[:podajte mi rodičovia ručičku, ručičku,
bo sa topím v tom revúckom potôčku.:]