Nad Betlemom v tmavej noci

Hudba a text: Pavol Knapo
vianočná

1.
Nad Betlemom v tmavej noci svieti hviezda jasná,
na planine v tej maštaľke zneje pieseň krásna.
[: Narodil sa teraz Vykupiteľ sveta, spievajme kresťania.:]

2.
Rozbehli sa tam pastieri od svojeho stáda,
uvideli, jak dieťatko žena tam ukladá.
[:Do sena a slamy, zakrýva ho háby, lebo noc je chladná.:]

3.
Pastieri tam do maštale nahnali hneď stádo,
lebo tepla v chladnej noci bolo veľmi málo.
[:Všetci tam dýchajú, a tak zohrievajú nebeské Dieťatko.:]

4.
Narodil sa nám Spasiteľ, Vykupiteľ sveta,
radujme sa všetci spolu, je zoslaný z neba.
[:Na zem preto vstúpil, aby nás vykúpil, klaňajme sa Jemu.:]